<div align="center"> <h1> /www.primer.com.pl/</h1> <h3>Strona Firmy &amp;amp;amp;amp;quot;PRIMER&amp;amp;amp;amp;quot; sp. z o.o., ul. Barwna 68, 43-200 Świerczyniec</h3> <p>stomatologia, profilaktyka, medycyna, Baktericin, Fluoricin, płukanki, płukanka, płyn, higiena, zdrowie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.primer.com.pl/index.html" rel="nofollow">http://www.primer.com.pl/index.html</a></p> </div>